BahonarKurdo

twitter: @bahonarkurdo - instagram: @bahonarkurdo - kik: bahonar - line: bahonar
good morning #Kurdistan

good morning #Kurdistan

#Ellie Goulding #burn #music #night

#Ellie Goulding #burn #music #night

noka lafa ammm 👌😏

noka lafa ammm 👌😏

"Good Morning"
“How was your day?”
“Be careful”
“Text me when you get home so I know you’re safe”
“Sweet dreams”
“How are you?”
“I hope you’re feeling better”
“Have a good day today!”
“I miss you”
“Good night”
“Can you come over?”
“Can I come over?”
“Can I see you?”
“Can I call you?”
“You’re beautiful”
“Want something to drink?”
“Watch your step”
“Let’s watch a movie”
“What are you up to?”
“How is your day so far?”
“It will be okay”
“I’m here for you”
“Do you need anything?”
“Are you hungry?”
“I just wanted to hear your voice”
“You just made my day”

You don’t have to hear “I Love You” to know that someone does. Listen carefully. People speak from the heart more often than you think.

My best work is often almost unconscious and occurs ahead of my ability to understand it.

—Sam Abell (via mofobian)

(Source: kushandwizdom, via mofobian)

Cejna hewe pîrozbît rojên hewe hemi cejn û xoşî bin ❤😏

Cejna hewe pîrozbît rojên hewe hemi cejn û xoşî bin ❤😏

avro ftara xama mn 😏👌

avro ftara xama mn 😏👌

hay dnya b rasty av roja galak ya xosh bo with my little sis ❤Zeelan

hay dnya b rasty av roja galak ya xosh bo with my little sis ❤Zeelan

serxwebunanishtiman:

Wesiyeta Pêşawa Qazî Mihemed ji netewaya Kurd;

Hûn ji xebat û hewl û tekoşînê ranewestin. Ji bo mîna hemû gelên din ji bin destê dijminan rizgar bibin. Malê dinê ne tiştek e. Ger welatê we hebe û serbestiya we hebe, wî çaxî her tiştê we heye. Hem mal, hem serwet, hem dewlet, hem rûmet û hem dê niştimanê we jî hebe.

Önder Qazî Mihemed’in Kürd ulusuna vasiyeti;

Diğer halklar gibi baskı ve zulümden kurtulmak için mücadele etmekten geri durmayın. Dünya malı önemli değildir. Eğer vatanınız varsa, özgür ve serbestseniz, o zaman her şeyiniz var demektir, malınız, mülkünüz, devletiniz, ülkeniz, saygınlığınız da olacaktır.

serxwebunanishtiman:

Wesiyeta Pêşawa Qazî Mihemed ji netewaya Kurd;

Hûn ji xebat û hewl û tekoşînê ranewestin. Ji bo mîna hemû gelên din ji bin destê dijminan rizgar bibin. Malê dinê ne tiştek e. Ger welatê we hebe û serbestiya we hebe, wî çaxî her tiştê we heye. Hem mal, hem serwet, hem dewlet, hem rûmet û hem dê niştimanê we jî hebe.

Önder Qazî Mihemed’in Kürd ulusuna vasiyeti;

Diğer halklar gibi baskı ve zulümden kurtulmak için mücadele etmekten geri durmayın. Dünya malı önemli değildir. Eğer vatanınız varsa, özgür ve serbestseniz, o zaman her şeyiniz var demektir, malınız, mülkünüz, devletiniz, ülkeniz, saygınlığınız da olacaktır.

now at my office #kurdistan  (at Nohadra St Duhok)

now at my office #kurdistan (at Nohadra St Duhok)